Wij nemen ieders privacy serieus.

In TSOpro is de privacy van kinderen, ouders en overblijfkrachten dan ook goed geborgd.

Privacyverklaring

1 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van TSOpro, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30230220, inzake de TSOpro-school-websites. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens en cookies.

Persoonsgegevens

Als ouders* zich registreren op een TSOpro-school-website worden ze gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, te weten: hun eigen voor- en achternaam, adres, postcode en plaats, mailadres, (mobiele) telefoonnummer, IBAN-nummer incl. tenaamstelling en eventueel hoe betaald wordt (via automatische incasso of factuur). Van de ouders wordt tevens gevraagd van hun kinderen de volgende persoonsgegevens te verstrekken: voor- en achternaam, groep, geboortedatum (optioneel) en geslacht (optinioneel). Tevens is het mogelijk dat ouders aanvullende informatie geven, te weten: noodnummers van familieleden (naam en telefoonnummer), en naam en nummer van huisarts en/of tandarts.

Ook aan de overblijfkrachten en vrijwilligers (teamleden) wordt gevraagd persoonsgegevens te verstrekken, te weten: voor- en achternaam, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, en IBAN-nummer incl. tenaamstelling (optioneel).

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt

De gegevens zijn nodig om het plannen, uitvoeren en administreren van de tso mogelijk te maken en contact te kunnen houden met de ouders en de teamleden. Er worden enkel gegevens verzameld waarvan de school/organisatie die de tso verzorgt (tso-organisatie), aangeeft dat deze voor het omschreven doel nodig zijn. De verzamelde gegevens worden ook alleen voor dit doel gebruikt.

Persoonsgegevens inzien, aanvullen, veranderen en verwijderen

Ouders kunnen te allen tijde de eigen ouder- en kindgegevens inzien, aanvullen, veranderen en verwijderen (mits alle facturen zijn voldaan), door op de betreffende TSOpro-school-website in te loggen op hun persoonlijke pagina. Alleen hun IBAN-nummer kunnen zij niet zelf veranderen of verwijderen, omdat dit nummer aan de automatische incassomachtiging van de betreffende school/tso-organisatie, is gekoppeld.
De teamleden kunnen hun eigen gegevens inzien, aanvullen, veranderen en verwijderen.

De tso-coördinator op school en/of de tso-organisatie en twee medewerkers van TSOpro kunnen de ouder- en kindgegevens inzien, aanvullen, veranderen, overzetten en verwijderen. TSOpro wijzigt, verwijdert, zet over of vult ouder- of kindgegevens alleen aan na schriftelijk verzoek van de ouder en/of de tso-coördinator, de directeur of de financieel administrateur van de school/tso-organisatie, en alleen indien de hiervoor genoemden deze wijziging niet zelf kunnen doorvoeren. De overblijfkrachten kunnen alleen die kindgegevens inzien die nodig zijn voor het goed en veilig laten verlopen van de tso.

Bewaren van persoonsgegevens

Indien het niet langer relevant is bepaalde persoonsgegevens op een TSOpro-school-website te hebben staan, kunnen ouders bij de betreffende tso-coördinator op school en/of bij de school/tso-organisatie een verzoek indienen tot verwijdering van de betreffende gegevens. In het kader van de wettelijke administratieve bewaarplicht blijven facturatiegegevens 7 jaar bewaard.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens op een TSOpro-school-website te beschermen. Zo is de verbinding beveiligd met het SSL (secure socket layer) encryptie-protocol, en zijn alle gegevens afgeschermd met een door de ouder, tso-coördinator, directeur of financieel medewerker van de school/tso-organisatie, de overblijfkracht en de TSOpro medewerker zelf opgegeven wachtwoord. Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van inloggegevens.

We spannen ons in om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de context van de verwerking en de risico’s, redelijk is. De getroffen beveiligingsmaatregelen kunnen wijzigen indien dat naar ons oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.

Persoonsgegevens worden door TSOpro niet aan derden verstrekt, behalve als zij hier wettelijk toe worden verplicht.

Cookies

De TSOpro-school-websites maken gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. In deze bestanden wordt informatie over het bezoek aan de site opgeslagen.

De functionele cookies dienen voor het onthouden van inloggegevens en het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server.

Er wordt gebruikgemaakt van tracking cookies om bezoekersstatistieken vast te leggen. Deze gegevens worden geanonimiseerd en zijn op geen enkele wijze te herleiden tot een persoon. Deze statistieken worden enkel gebruikt om de werking van tsopro.nl verder te verbeteren.

Controle

De school/tso-organisatie heeft ter controle op de naleving van deze verwerkersovereenkomst, het recht om op eigen kosten door onafhankelijke deskundigen een audit te laten uitvoeren inzake de verwerking van persoonsgegevens door TSOpro. TSOpro zal alle redelijke medewerking verlenen aan een audit, waaronder het verlenen van toegang tot databases en het ter beschikking stellen van alle relevante informatie.

Sub-verwerker

TSOpro maakt gebruik van een sub-verwerker voor serverbeheer. De server is in Nederland geplaatst.

Meer informatie en contact

Klanten van TSOpro (te weten scholen en tso-organisaties) verwijzen wij verder naar de verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben afgesloten.

Voor privacy gerelateerde vragen kunnen klanten (te weten scholen en tso-organisaties) contact opnemen met Ellen van Dam van TSOpro via info@tsopro.nl of 06 – 22 966 181.
Ouders kunnen hierover contact opnemen met de school of de tso-organisatie die bij hen op school de tso verzorgt.

TSOpro
Vechtensteinlaan 48, 3601 CL Maarssen
info@tsopro.nl
06 – 16 754 974

* Daar waar in deze tekst ‘ouder(s)’ staat, wordt ouder of wettelijk vertegenwoordiger bedoeld.